OSP

Ochotnicza Straż Pożarna
Zakładowa Służba Ratownicza

Na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonuje 17 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

Ponadto w Powiecie Wrocławskim funkcjonuje 20 jednostek OSP nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: