Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej
we Wrocławiu

Komendant Miejski PSP we Wrocławiu

st. bryg. mgr inż. Piotr Znamirowski

 

P.O. Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu

mł. bryg. mgr inż. Rafał Wąsek