Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej
we Wrocławiu

Komendant Miejski PSP we Wrocławiu

st. bryg. mgr inż. Piotr Znamirowski

 

Zastępca Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu

bryg. mgr inż. Arkadiusz Cytawa