Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej
we Wrocławiu

Komendant Miejski PSP we Wrocławiu

st. bryg. mgr inż. Piotr Znamirowski