Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej
we Wrocławiu

Komendant Miejski PSP we Wrocławiu

bryg. mgr inż. Piotr Znamirowski

 

Zastępca Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu

mł. bryg. mgr Remigiusz Adamańczyk