Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016

<<Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 4 we Wrocławiu>>

JRG 4 we Wrocławiu


     ul. Grabiszyńska 259, 53-234 Wrocław
     tel. +48 71 361 24 19
     e-mail: jrg4@kmpsp.wroclaw.pl
     Dowódca JRG: bryg. mgr inż. Artur Słabicki
     Zastępca dowódcy JRG: asp. sztab. Stanisław Buras

     Specjalność jednostki to Ratownictwo Techniczne.

     Strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gasniczej nr 4 chronią mieszkańców południowo - wschodniej części dzielnicy Fabryczna oraz zachodniej dzielnicy Krzyki, a dokładniej mieszkańców następujących osiedli: Gajowice, Grabiszyn, Grabiszynek, Muchobór Mały, Muchobór Wielki, Oporów, Borek, Klecina, Nowy Dwór.
    Granica północna przebiega od przecięcia Autostradowej Obwodnicy Wrocławia z linią kolejową przy ul. żernickiej wzdłuż torów kolejowych do estakady Gądowianka. Następnie północnym torem kolejowym do wiaduktu kolejowego nad ul. Zaporowską. Granica Wschodnia biegnie od wiaduktu kolejowego nad ul. Zaporowską do placu Hirszfelda, dalej do placu Powstańców Śląskich. Następnie zachodnim skrajem torowiska tramwajowego do ul. Racławickiej, osią jezdni ul. Racławickiej do wiaduktu kolejowego, a nastepnie do rzeki Ślęzy. Dalej korytem rzeki Ślęza do autostrady A4 (ok. 154,6 km). Granica południowa przebiega od przecięcia auytostrady a4 z rzeką Ślęza południowym krańcem A4 do torów kolejowych, następnie wzdłuż torów do skrzyzowania z ulicą Kłodzką w Bielanach Wrocławskich, następnie umowną linią równoległą do ul. Sadowniczej do przecięcia z drogą ekspresową S8 (ok. 4,1 km). Granica zachodnia biegnie od 4,1 km dorgi S8 zachodnia krawędzią jezdni do przecięcia z grancą administracyjną Wrocławia, następnie wzdłuż tej granicy do przecięcia z ul. Rakietową (włącznie z węzłem Wrocław Południe). Dalej ul. Rakietową do AOW, następnie wschodnią jej krawędzią do przecięcia z linią kolejową przy ul. Żernickiej (bez węzła Wrocław Lotnisko).
    Od północy obszar chroniony JRG 4 sąsiaduje z obszarem chronionym JRG 1 i JRG 7, od zachodu z obszarem JRG 6 Kąty Wrocławskie, a od wschodu z JRG 9.
    Ponadto strażacy z JRG 4 chronią mieszkańców Bielan Wrocławskich, Zabrodzia, Mokronos Dolny oraz korzystających z autostrady A4 na odcinku od zjazdu Wirzbice/Krzeptów do mostu na rzece Ślęza.

Samochody i sprzęt ratowniczy:  Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
  GBA 2,5/20 - 304[D]21 - Mercedes Benz Atego 1325F
  - zabudowa: Germaz - Wrocław
  - rok produkcji: 2004
  - zbiornik wody: 2500 litrów
  - zbiornik środka pianotwórczego: 250 litrów

  Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
  GCBA 9,5/50- 304[D]25 - Man
  - rok produkcji: 2010
  - zbiornik wody: 9500 litrów
  - zbiornik środka pianotwórczego: 900 litrów
  - autopompa: 5000 l/min


  Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
  GBA 2,5/24 - 304[D]22 - Renault
  - zabudowa: Germaz - Wrocław
  - rok produkcji: 2002
  - zbiornik wody: 2500 litrów
  - zbiornik środka pianotwórczego: 250 litrów

  Samochód ratowniczo-gaśniczy proszkowy
  GCPr 3000 - 304[D]36 - Jelcz
  - zabudowa: Total
  - rok produkcji: 1972/1985 - zbiornik z proszkiem: 3000


  Podnośnik hydrauliczny
  SH-25 - 304[D]53 - Man TGL12.240 4x2 BB
  - data wprowadzenia do eksploatacji: 13 listopad 2009
  - zabudowa: Bumar S.A
  - rok produkcji: 2009
  - wysokość podnoszenia 25 metrów
  Samochód specjalny dźwig 50t
  SDź 50 - 304[D]48 - Bumar Łabędy DUT 0502
  - zabudowa: Bymar Łabędy
  - rok produkcji: 1998


  Samochód specjalny ratownictwa technicznego
  SCRt - 304[D]43 - Mercedes Axor
  - rok produkcji: 2010


  Ciężki samochód gaśniczy cysterna
  Samochód specjalny zbiornik na wodę
  SCCs - 304[D]81 - Mercedes; Cysterna CN-18
  - rok produkcji: 2010
  - zbiornik na wodę: 18 000 litrów


  Lekki samochód operacyjny
  SOp - 304[D]90 - Ford Focus 1.8 TDCi
  - rok produkcji: 2008


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław