Menu
Start
Aktualności
Kierownictwo
Wydziały
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze
Obszar
Akcje
Ćwiczenia
Nabór do PSP
Kontakt
Porady
OSP
Szkolenie OSP
Sport
Monitoring PPOŻ
Druki do pobrania
Linki
Gra Pierwsza Pomoc

Wroclaw
Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
Pomoc dla bezdomnych

Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP

powiat wroclaw
Miasto Wrocław z podziałem na obszary chronione JRG i zarysem głównych dróg


JRG 1 we Wrocławiu

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 1 we Wrocławiu

     ul. Teatralna 16-20, 50-056 Wrocław
     tel. +48 71 344 38 17
     e-mail: jrg1@kmpsp.wroclaw.pl
     Dowódca JRG: st. kpt. Andrzej Góralski
     Zastępca dowódcy JRG: st. kpt. Janusz Majtyka

     Strażacy z JRG 1 mają pod opieką mieszkańców dzielnicy Stare Miasto we Wrocławiu.
     Granica północno-zachodnia obszaru chronionego biegnie od wschodniej skarpy toru kolejowego Wrocław-Gądów na wysokości estakady Gądowianka osią jezdni na ulicy Na Ostatnim Groszu i Milenijnej do rzeki Odry. Dalej północnym brzegiem rzeki OdryPołudniowej przez Odrę Dolną do ujścia rzeki Oławy włącznie z wyspą Tamka, bez wysp przy moście Pomorskim i mostach Piaskowychoraz bez mostów drogowych i kolejowych. Granica wschodnia przebiega korytem rzeki Oławy od jej ujścia do mostu Oławskiego, dalej osią jezdni ulicy Walońskiej do placu Wróblewskiego. Od placu Wróblewskiego granica przebiega osią jezdni ulicy Pułaskiego obejmując numery nieparzyste do wiaduktu kolejowego.Na tym odcinku granica przecina: ul. Traugutta, ul. Komuny Paryskiej, ul. Kościuszki. Granica południowa biegnie południową skarpą toru kolejowego Wrocław-Główny – Wrocław-Gądów, od wiaduktu nad ulicą Pułaskiego do ulicy Robotniczej, dalej północną skarpą toru kolejowego do estakady Gądowianka.      Od północy obszar chroniony JRG 1 sąsiaduje z obszarem chronionym JRG 8. Od Zachodu z obszarem JRG 7 i JRG 4, od południa z obszarem JRG 9, a od wschodu z obszarem JRG 3.
     Strażacy mają do dyspozycji 3 samochody gaśnicze, 3 samochody specjalne i 2 samochody operacyjne.
     Specjalność jednostki to Ratownictwo Wodne

JRG 2 we Wrocławiu


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 2 we Wrocławiu

     ul. Gdańska 11, 50-344 Wrocław
     tel. +48 71 328 10 05
     e-mail: jrg2@kmpsp.wroclaw.pl
     Dowódca JRG: st. kpt. Mariusz Urbaniak
     Zastępca dowódcy JRG: st. kpt. Michał Newlaczyl

     Strażacy z JRG 2 mają pod opieką mieszkańców wschodniej części dzielnicy Śródmieście. Osiedla chronione to m.in.: Biskupin, Bartoszowice, Sępolno, Zacisze, Swojczyce, Strachocin, Wojnów.
     Od północy od Mostu Jagiellońskiego południowego wzdłuż brzegów Odry do Mostu Warszawskiego. Następnie osią ul. Wyszyńskiego, aż do Mostu Pokoju. Następnie wzdłuż północnego brzegu Odry mijając Most Grunwaldzki, dalej wzdłuż Odry aż do Jazu Opatowickiego. Dodatkowo obejmując Wyspę Opatowicką. Dalej wzdłuż północnego brzegu odry do granic Wrocławia. Następnie obejmując osiedla Swojczyce, Strachocin, Wojnów do mostu Swojczyckiego i dalej wzdłuż Odry do Mostu Jagiellońskiego.
     Od północy obszar chroniony JRG 2 sąsiaduje z obszarem chronionym JRG 5. Od Zachodu z obszarem JRG 8, od południa z obszarem JRG 8 i JRG 3. Od wschodu z obszarem JRG Jelcz Laskowice (KP w Oławie).
     Dodatkowo strażacy z JRG 2 z pomocą jednostek OSP chronią cały obszar gminy Czernica.
     Strażacy mają do dyspozycji 2 samochody gaśnicze, 2 samochody specjalne i 1 samochód operacyjny.

JRG 3 we Wrocławiu


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 3 we Wrocławiu

     ul. Krakowska 40/42, 50-425 Wrocław
     tel. +48 71 343 23 23
     e-mail: jrg3@kmpsp.wroclaw.pl
     Dowódca JRG: st. kpt. Wiesław Wojciechowski
     Zastępca dowódcy JRG: st. kpt. Łukasz Kocia

     Strażacy z JRG 3 mają pod opieką mieszkańców wschodniej części dzielnicy Krzyki. Osiedla chronione to m.in.: Bieńkowice, Bierdzany, Brochów, Księże Małe, Księże Wielkie, Opatowice, Przedmieście Oławskie, Rakowiec, Świątniki, Wilczy Kąt.Od zachodu obszar chroniony z JRG 3 sąsiaduje z obszarem chronionym JRG 1. Zachodnia granica przebiega od Mostu Oławskiego, na południe wzdłuż osi ul. Walońskiej, pl. Społecznego, ul. Pułaskiego do nasypu kolejowego. Następnie graniczy z obszarem JRG 9. Wzdłuż linii kolejowej Wrocław Główny - Strzelin - Kłodzko - Międzylesie do granic Wrocławia. Od północy rejon operacyjny przebiega wzdłuż brzegów rzeki Odry aż do Mostu Oławskiego.
     Od północy obszar chroniony JRG 1 sąsiaduje z obszarem chronionym JRG 2. Od Zachodu z obszarem JRG 1, od południa z obszarem JRG 9,a od wschodu z obszarem JEG Oława (KP w Oławie).
     Dodatkowo strażacy z JRG 3 z pomocą jednostek OSP chronią obszar gminy Siechnice.
     Strażacy mają do dyspozycji 3 samochody gaśnicze, 6 samochodów specjalnych i 1 samochód operacyjny.
     Specjalność jednostki to Ratownictwo Chemiczne

JRG 4 we Wrocławiu


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 4 we Wrocławiu
     ul. Grabiszyńska 259, 53-234 Wrocław
     tel. +48 71 361 24 19
     e-mail: jrg4@kmpsp.wroclaw.pl
     Dowódca JRG: mł. bryg. Artur Słabicki
     Zastępca dowódcy JRG: asp. sztab. Stanisław Buras

     Strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 4 chronią mieszkańców południowo-wchodniej części dzielnicy Fabryczna, oraz zachodniej części dzielnicy Krzyki, a dokładniej mieszkańców następujących osiedli: Gajowice, Grabiszyn, Grabiszynek, Muchobór Mały, Muchobór Wielki, Oporów, Borek, Klecina, Nowy Dwór
     Granica północno-zachodnia: przebiega od skrzyżowania ulicy Na Ostatnim Groszu z ulicą Orlińskiego, osią jezdni ulicy Orlińskiego, dalej biegnie osią jezdni ulicy Balonowej do skrzyżowania z ulicą Żernicką. Wzdłuż południowej skarpy torów kolejowych do Autostradowej Obwodnicy Wrocławia i w kierunku północnym osią AOW do węzła Wrocław Stadion. W kierunku południowym granica przebiega osią AOW do węzła Wrocław Lotnisko, następnie zachodnim krańcem AOW z węzłem Wrocław Południe włącznie do granicy gminy Kąty Wrocławskie. Dalej wzdłuż granicy gmin Kąty Wrocławskie i Kobierzyce po przedłużeniu do drogi krajowej nr 35 obejmując skrzyżowanie drogi nr 35, 98 ul. Granica wschodnia: biegnie północną skarpą toru kolejowego Wrocław-Główny – Wrocław-Gądów do wiaduktu nad ulicą Zaporoską, następnie osią od wiaduktu kolejowego oraz osią jezdni do ulicy Zielińskiego do placu Hirszfelda. Następnie osią jezdni ulicy Zaporoskiej do placu Powstańców Śląskich, dalej zachodnim skrajem torowiska tramwajowego do ulicy Racławickiej, dalej osią jezdni ulicy Racławickiej i ulicy Skarbowców i jej przedłużeniem do ulicy Krzyckiej. Następnie osią jezdni ulicy Krzyckiej i ulicy Przyjaźni do rzeki Ślęzy i dalej korytem rzeki Ślęzy do przecięcia z autostradą A4.
     Od północy obszar chroniony JRG 4 sąsiaduje z obszarem chronionym JRG 1 i JRG 7, od południa z obszarem JRG Kąty Wrocławskiej, od wschodu z JRG 9.
     Ponadto strażacy z JRG 4 chronią mieszkańców Bielan Wrocławskich, Zabrodzia, Mokronos Dolny, oraz korzystających z autostrady A4 na odcinku od zjazdu Wierzbice/Krzeptów do mostu na rzece Ślęza.
     Strażacy mają do dyspozycji 5 samochodów gaśniczych, 4 samochody specjalne i 1 samochód operacyjny.
     Specjalność jednostki to Ratownictwo Techniczne.

JRG 5 we Wrocławiu


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 5 we Wrocławiu
     ul. Kasprowicza 68, 51-137 Wrocław
     tel. +48 71 325 30 02
     e-mail: jrg5@kmpsp.wroclaw.pl
     Dowódca JRG: st. kpt. Remigiusz Adamańczyk
     Zastępca dowódcy JRG: asp. sztab. Paweł Ruprecht

     Strażacy z JRG 5 mają pod opieką mieszkańców północnej części dzielnicy Psie Pole. Osiedla chronione to m.in.: Karłowice, Kłokoczyce, Kowale, Lesica, Ligota, Lipa Piotrowska Miłostków, Mirowiec, Osobowice, Pawłowice, Polanka, Polanowice, Poświętne, Prasze Widawskie, Psie Pole, Rędzin, Różanka, Sołtysowice, Świniary, Widawa, Zakrzów, Zgorzelisko.
     Od północy zachodu i wschodu granica obszaru chronionego pokrywa się z granicami miasta. Od południa biegnie wzdłuż brzegów Odry od zachodniej granicy miasta, aż do mostów Chrobrego. Następnie wzdłuż ul. Mydlanej, na psrost do rzeki Widawy i następnie wzdłuż Widawy do granic miasta.
     Od północy i zachodu obszar chroniony JRG 5 sąsiaduje z obszarem chronionym Trzebnica (KP Trzebnica). Od południa z obszarem JRG 8 i JRG 7, a od wschodu z obszarem JRG Oleśnica (KP Oleśnica).
     Dodatkowo strażacy z JRG 5 z pomocą jednostek OSP chronią obszar gminy Długołęka.
     Strażacy mają do dyspozycji 2 samochody gaśnicze, 4 samochody specjalne i 1 samochód operacyjny.


JRG w Kątach Wrocławskich


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 6 w Kątach Wrocławskich
     ul. T. Kościuszki 17, Kąty Wrocławskie
     tel. +48 71 316 61 56
     e-mail: jrg6@kmpsp.wroclaw.pl
     Dowódca JRG: st. kpt. Bolesław Mądrzyk
     Zastępca dowódcy JRG: mł. kpt. Artur Wojciechowski

    Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6 mieści się w Kątach Wrocławskich.
     Strażacy z JRG Kąty Wrocławskie chronią mieszkańców miasta i gminy Kąty Wrocławaskie oraz gmin pow. wrocławskiego: Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka.
     Strażacy mają do dyspozycji 2 samochody gaśnicze i 1 samochód operacyjny.

JRG 7 we Wrocławiu


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 7 we Wrocławiu
     ul. Kosmonautów 274, 54-042 Wrocław
     tel. +48 71 358 42 24
     e-mail: jrg7@kmpsp.wroclaw.pl
     Dowódca JRG: st.kpt. Jarosław Pruchnik
     Zastępca dowódcy JRG: kpt. Dariusz Siminicki

     Strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 7 chronią mieszkańców północno-wchodniej części dzielnicy Fabryczna, a dokładniej mieszkańców następujących osiedli: Gądów Mały, Kozanów, Kuźniki, Maślice, Pilczyce, Popowice, Janówek, Jarnołtów, Jerzmanowo, Marszowice, Mokra, Pracze Odrzańskie, Ratyń, Stabłowice, Strachowice, Osiniec, Złotniki, Żar, Żerniki.
     Granica północna przebiega korytem rzeki Odry od mostu Milenijnego do granic miasta. Granica wschodnia biegnie osią jezdni ulicy Milenijnej od rzeki Odry, dalej osią jezdni ulic Na Ostatnim Groszu, Balonowej, Chociebuskiej do ulicy Żernickiej. Następnie wzdłuż południowej skarpy torów kolejowych do Autostradowej Obwodnicy Wrocławia i osią AOW do węzła Wrocław Lotnisko, następnie zachodnim krańcem AOW do granic miasta. Granica południowo-zachodnia pokrywa się z granicami miasta.
W obszarze chronionym znajduje się:
    Autostradowa Obwodnica Wrocławia
    – od węzła Wrocław Lotnisko (wyłącznie) do węzła Wrocław Stadion (włącznie) – jezdnia zachodnia AOW;
    - od węzła Wrocław Stadion do rzeki Odry wraz z wschodnim pasem jezdni Mostu Rędzińskiego.
     Od północy obszar chroniony JRG 7 sąsiaduje z obszarem chronionym JRG 5, od zachodu z obszarem JRG Środa Śląska, od południa z obszarem JRG 4 i JRG Kąty Wrocławskie, od wschodu z JRG 1.
     Strażacy mają do dyspozycji 3 samochody gaśnicze, 1 samochód specjalny i 1 samochód operacyjny.


JRG 8 we Wrocławiu


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 8 we Wrocławiu
     ul. Ołbińska 21, 50-233 Wrocław
     tel. +48 71 320 70 61
     e-mail: jrg8@kmpsp.wroclaw.pl
     Dowódca JRG: mł. bryg. Ryszard Ziajor
     Zastępca dowódcy JRG: st. kpt. Stanisław Makówka

     Strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 8 chronią mieszkańców północno-wschodniej części dzielnicy Śródmieście i południowej części dzielnicy Psie Pole we Wrocławiu, a dokładniej mieszkańców następujących osiedli: Ołbin, Nadodrze i Kleczków.
     Od północy granica obszaru chronionego przebiega wzdłuż brzegu rzeki Starej Odry od Mostu Warszawskiego, do kępy Mieszczańskiej. Następnie wzdłuż brzegu Odry Południowej i Odry do Mostu Pokoju. Od wschodu wzdłuż osi ul Wyszyńskiego do Mostu Warszawskiego. Ponadto w obszarze chronionym znajdują się Ostrów Tumski i następujące wyspy: Tamka, Piaskowa, Słodowa, Bielarska.
     Od północy obszar chroniony JRG 8 sąsiaduje z obszarem chroniuonym JRG 5, od zachodu i od południa z obszarem JRG 1, od wschodu z JRG 5.
     Strażacy mają do dyspozycji 2 samochody gaśnicze, 4 samochody specjalne i 1 samochód operacyjny.


JRG 9 we Wrocławiu


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 9 we Wrocławiu
     ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław
     tel. +48 71 368 22 96, 0 71 336 40 82
     e-mail: jrg9@kmpsp.wroclaw.pl
     Dowódca JRG: st. kpt. Robert Garbaciak
     Zastępca dowódcy JRG: st. kpt. Łukasz Turski

     Strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 9 chronią mieszkańców centralnej części dzielnicy Krzyki we Wrocławiu, a dokładniej następujących osiedli: Borek, Gaj, Glinianki, Huby, Jagodno, Krzyki, Lamowice Południe, Ołtaszyn, Tarnogaj Wojszyce, Partynice.
     Od północy rejon ogranicza nasyp kolejowy magistrali kolejowej prowadzącej do Dworca Głównego PKP. Od zachodu granica przebiega osią ulicy Zielińskiego i obejmuje budynki z numerację parzystą. Następnie pl. Hirszfelda i ulicę Zaporoską w kierunku pl. Powstańców Śląskich również wzdłuż jej osi obejmując jej wschodnią stronę. Plac Powstańców Śląskich (Rondo Powstańców Śl. wzdłuż osi torów tramwajowych do ul. Racławickiej. Osią ul. Racławickiej do Skarbowców, następnie osią ul. Skarbowców do Mostu Klecińskiego, później osią rzeki Ślęza do granic Wrocławia. Od Wschodu od granicy miasta wzdłuż linii kolejowej Wrocław Główny - Strzelin - Kłodzko - Międzylesie aż do nasypu kolejowego w pobliżu Dworca Głównego PKP.
     Od północy obszar chroniony JRG 9 sąsiaduje z obszarem chronionym JRG 1. Od zachodu z obszarem JRG 4 i JRG Kąty Wrocławskie. Od południa z obszarem JRG Strzelin (KP Strzelin) oraz JRG 4, a od wschodu z obszarem JRG 3.
     Dodatkowo strażacy z JRG 9 z pomocą jednostek OSP chronią obszar gminy Żórawina oraz wioskę Wysoka w gm. Kobierzyce.
     Przez obszar chroniony JRG 9 przebiega również autostrada A4. Obszar chroniony to odcinek od mostu na Ślęzie ok. 152 km (w pobliżu Bielan Wrocławskich) aż do granicy powiatu wrocławskiego ok 170km.
     Strażacy mają do dyspozycji 2 samochody gaśnicze, 2 samochody specjalne i 1 samochód operacyjny.
     Specjalność jednostki to Ratownictwo Wysokościowe.
ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław