Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


30 listopada 2017 r.


Ćwiczenia taktyczno - bojowe pod kryptonimem "3M 2017"

   W dniu 28 listopada 2017 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w ramach sprawdzenia Powiatowego planu ratowniczego przeprowadziła ćwiczenia na terenie zakładu „3M” Poland Manufacturing Sp. z o.o. przy ulicy Kwidzyńskiej nr 6 we Wrocławiu.
   Tematem ćwiczeń były praktyczne działania ratowniczo gaśnicze oraz specjalistyczne z zakresu ratownictwa chemiczno - ekologicznego z elementami ratownictwa wysokościowego a scenariusz ćwiczeń obejmował trzy epizody.
   Epizod pierwszy zakładał pożar częściowo zniszczonego wskutek wybuchu zbiornika z benzyną oraz utworzonego wokół niego rozlewiska o powierzchni około 20 m2. W wyniku wybuchu ranni zostają pracownicy prowadzący prace na dachu pobliskiej wieży oraz osoba postronna znajdująca się nieopodal zbiornika.
Drugi epizod zakładał wyciek kwasu azotowego z uszkodzonego zbiornika. W wyniku zdarzenia poszkodowana zostaje jedna osoba jest nią pracownik zakładu.
Epizod trzeci polegał na zorganizowaniu zaopatrzenia wodnego przy wykorzystaniu kanału nawigacyjnego rzeki Odry na potrzeby prowadzonych działań gaśniczych przy założeniu spadku ciśnienia w zakładowej sieci hydrantowej.
   W ćwiczeniach wzięło udział łącznie 17 zastępów KM PSP we Wrocławiu, trzy zastępy z OSP, dwa z terenu gminy Długołęka, jeden zastęp OSP z gminy Święta Katarzyna oraz zastęp OSP GRS Starówka oraz służby współdziałające tj. Pogotowie Ratunkowe, Policja i Straż Miejska.
W ćwiczeniach w ramach zorganizowanego sztabu akcji wzięły udział służby i instytucje współpracujące tj. WBIZK UM Wrocławia, Pogotowie Ratunkowe, Komenda Miejska Policji oraz Straż Miejska Wrocławia no i oczywiście przedstawiciele zakładu „3M” Poland Manufacturing Sp. z o.o.
   Cele ćwiczeń, którymi były m.in. doskonalenie praktycznych metod postępowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia akcji ratowniczej na terenie zakładu w przypadku powstania poważnej awarii przemysłowej oraz doskonalenie zasad współdziałania PSP z innymi podmiotami ratowniczymi, zostały osiągnięte.

Opracował: mł. bryg. Mariusz Urbaniak


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław