Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


10 listopada 2017 r.


Kampania Społeczna MSWiA promuj±ca szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP

   – Przypadaj±ce 11 listopada ¦więto Niepodległo¶ci to dobry moment, by przypomnieć wszystkim o zasadach prezentowania barw narodowych i poprawnego wykonywania Hymnu RP – powiedział Mariusz Błaszczak minister spraw wewnętrznych i administracji.
   MSWiA opracowało miniprzewodnik zawieraj±cy najważniejsze zasady dotycz±ce eksponowania polskiej flagi i bezbłędnego wykonywania Mazurka D±browskiego.
   Publikacja wskazuje różnice między flag± a barwami narodowymi. Przypomina, że na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków. Jest to dopuszczalne na barwach narodowych i o tym powinien wiedzieć każdy polski kibic. W miniprzewodniku s± także opisane błędy popełniane najczę¶ciej podczas ¶piewania Hymnu RP. Dowiadujemy się m. in. dlaczego powinni¶my ¶piewać Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy, a nie póki my żyjemy, jak ojciec mówi do Basi i co zrobimy… przez morze. Jest pełen tekst Mazurka D±browskiego i nuty.
   – Biało-czerwone barwy i Mazurek D±browskiego pomogły przetrwać czasy rozbiorów. Oznaczaj± dla nas dumę i wolno¶ć. Jeste¶my do nich mocno przywi±zani. Flaga i hymn s± z nami we wszystkich ważnych chwilach. Szanujmy je. – dodał minister Mariusz Błaszczak.
   Miniprzewodnik jest streszczeniem dwóch poradników wydanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Biało-Czerwona” i „Hymn Polski”. Miniprzewodnik i poradniki w pełnej wersji s± dostępne dla każdego do czytania i samodzielnego wydrukowania na www.mswia.gov.pl Ciesz± się ogromnym zainteresowaniem w¶ród organizatorów imprez, samorz±dowców, chórzystów, uczniów i nauczycieli. Ze strony MSWiA pobrano je już blisko 100 tysięcy razy.

Link do poradnika „Biało-Czerwona” - http://www.mswia.gov.pl/download/1/30122/wyd2dodruku.pdf

Link do poradnika „Hymn Polski” - https://www.mswia.gov.pl/download/1/31097/broszuraHymnnowy.pdf

Link do spotu pt. „Biało-Czerwona, czyli jak czcić barwy narodowe” - https://youtu.be/LfDv3yi5IrM

Ikonka z linkiem do mini przewodnika do czytania – poniżej.

Z poważaniem
Wydział Prasowy
Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
tel. +48 22 601 44 27 | fax +48 22 601 45 24
mswia.gov.pl | rzecznik@mswia.gov.pl


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław