Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


16 października 2017 r.


   W związku z potrzebą terminowego wydatkowania dotacji KSRG w zakresie realizacji zadania publicznego pt. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego", oraz dotacji MSWiA w zakresie realizacji zadania publicznego pt. "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych" Komenda Miejska PSP we Wrocław informuje, że termin realizacji zadania publicznego ustalono:
 • Dotacje MSWiA - od dnia podpisania umowy przez KG PSP do dnia 30 listopada 2017 r. (dokładna data znajduje się na umowie ).
 • Dotacje KSRG - od dnia podpisania umowy przez KG PSP do dnia 31 października 2017 r (dokładna data znajduje się na umowie ).
   Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę (według wzoru z KG PSP), w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego i musi uzyskać pozytywna opinię Komendanta Miejskiego PSP.
   Do rozliczenia z dotacji KSRG i MSWiA należy przygotować:
 • opisane i podpisane faktury ( kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 • kserokopię książki inwentarzowej z wpisanym asortymentem (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 • wypełnione i podpisane sprawozdanie,
 • podpisane oświadczenie o rachunku bankowym,
 • ksero potwierdzenia przelewu lub wpłaty gotówkowej do ww. faktur (potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Ponadto do rozliczenia prac remontowych należy dodatkowo dostarczyć:
 • Fa-vat, na których dodatkowo należy opisać szczegółowy zakres wykonanych prac/usług zgodnie z przebiegiem ich realizacji.
 • Zdjęcia obiektu przed i po remoncie (uwidaczniające wykonane prace remontowe).
 • Kserokopie aktu własności lub umowę użytkowania obiektu przez jednostkę OSP oraz zgodę właściciela na wykonanie prac remontowych.
 • inne wymagane dokumenty zgodnie z pismem BF-V-0754/1-41/17 KG PSP z dnia 24 maja 2017r.
Dokumenty do pobrania:
Wzór sprawozdania Jednostek OSP w KSRG 2017

pismo KG PSP pytania i odpowiedzi
zasady_ksrg
wzór_oświadczenia
Przykładowy opis faktury jednostek poza KSRG
Przykładowy opis faktury jednostek dla KSRG


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław