Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


5 października 2017 r.


Ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Poszkiwawczo - Ratowniczej Wrocław - 5

   W dniu 28 września 2017 roku na terenie zakładu Whirlpool Wrocław przy ulicy Bora-Komorowskiego odbyły się ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej Wrocław-5. Pierwszym zadaniem było przeszukanie gruzowiska przy użyciu geofonu przy czym odnaleziono wszystkich trzech pozorantów oraz wykryto dźwięki generowane przez zakopany w ramach podgrywki telefon komórkowy. Następnie zespół wyposażony w kamerę wziernikową nawiązał kontakt z pozorantami po czym przećwiczono udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy przy ranach głowy oraz złamaniach i zgnieceniach kończyn. Kolejnym etapem ćwiczeń było podzielenie ćwiczących na trzy grupy. Pierwsza grupa miała za zadanie wykonania trójkątnego przebicia w zbrojonym betonie, celem drugiej było praktycznie użycie wiertnicy w ścianie w celu umożliwienia wprowadzenia kamery wziernikowej, a trzecia grupa wykonała podporę ukośną 45° i 60° z kantówek drewnianych. Praktyczne stosowanie sprzętu będącego na wyposażeniu SGPR wymaga ciągłego polepszania umiejętności ratowników.

Opracowanie: kpt. Jerzy Rybak


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław