Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


21 września 2017 r.


ćwiczenia wrocławskich strażaków z usuwania rozlewisk olejowych

   W sierpniu (27,28,29) i wrześniu (11, 12, 13) przeprowadzono praktyczne ćwiczenia z usuwania rozlewisk olejowych z powierzchni cieków i akwenów. Ćwiczenia zostały przeprowadzone na rzece Odra oraz na zbiorniku wodnym „Błękitna Laguna”. W ćwiczeniach uczestniczyła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego Wrocław -3, OSP Siechnice i OSP Sulimów. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości ratowniczych na bazie sprzętu będącego na wyposażeniu SGRChem-eko oraz doskonalenie współdziałania z okolicznymi jednostkami OSP. Jednocześnie przeprowadzono szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym. Ćwiczenia prowadził Dowódca SGRchem-eko kpt. Piotr Ciesielski wraz z Zastępcą d-cy SGRchem-eko mł. bryg. Michałem Newlaczylem. Szkolenie z ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym prowadził Krzysztof Wnęk z fundacji Wodnej Służby Ratowniczej. W zajęciach praktycznych zostały wykorzystane zapory parkanowe, sorpcyjne oraz sprzęt do zbierania rozlewisk jak zbieracz adhezyjny i zestaw przelewowo- pompowy.

Opracowanie: kpt. Piotr Ciesielski


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław