Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


11 lipca 2017 r.


Kolejne spotkanie strażaków z dziećmi w ramach akcji "Kręci Mnie Bezpieczeństwo

   W dniu 7 lipca 2017 roku strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 7 spotkali się z dziećmi z Fundacji Źródełko w ramach programu "Kręci Mnie Bezpieczęństwo". Podczas spotkania przeprowadzono wykład - pogadankę oraz pokaz dla dzieci w trakcie, którego omówiono i pokazano:
  • zapozanie z numerami alarmowymi oraz wyjaśnienie w jaki sposób i do jakich zdarzeń należy z nich korzystać,
  • zasady iu sposoby prowadzenia ewakuacji,
  • zasady bezpiecznego zachowania się podczas:
    • przebywania nad wodą,
    • wycieczek pieszych i rowerowych: w górach i lasach
  • wystepowania zagrożeń pożarowych i skutkach podczas obchodzenia się z ogniem,
  • zapoznanie z charakterem pracy i sprzętem w PSP.

Opracowanie: st. kpt. Dariusz Siminicki


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław