Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


27 czerwca 2017 r.


Zakończenie kursu OSP

   W dniu 24.06.2017 na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 we Wrocławiu odbył się egzamin końcowy dla druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy w okresie od 08.04.2017 do 24.06.2017 uczestniczyli w tzw. szkoleniu podstawowym . Do egzaminu dopuszczonych zostało 24 druhów i 3 druhny z czego 11 z jednostek włączonych do KSRG oraz 16 z jednostek poza KSRG. Egzamin rozpoczął się od testu wiedzy teoretycznej, następnie przystąpiono do części praktycznej gdzie druhowie musieli udowodnić komisji że podczas szkolenia nabyli umiejętności praktyczne niezbędne aby móc wyjeżdżać do działań ratowniczo-gaśniczych. Całość przebiegła sprawnie mimo ciężkich warunków pogodowych spowodowanych wysoka temperaturą i skończyła się wystawieniem pozytywnych ocen dla wszystkich zdających egzamin druhów.

Opracował: mł.bryg. Mariusz Piasecki


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław