Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


14 czerwca 2017 r.


Prelekcje z cyklu „Kręci Mnie Bezpieczeństwo” w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Świętej Katarzynie

   W dniu 09.06.2017r Dowódca i Zastępca Dowódcy z JRG nr 3 wraz ze Zmianą Służbową nr I prowadzili prelekcje z cyklu „Kręci Mnie Bezpieczeństwo” w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Świętej Katarzynie.
W spotkaniu udział brało 7 grup dzieci wczesno-szkolnej. Na placu przed budynkiem Szkoły utworzono 4 stacje tematyczne. Gdzie na pierwszej w związku ze zbliżającymi się letnimi wakacjami omawiano zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu zarówno nad wodą jak i na boisku czy podwórku. Ku zdziwieniu strażaków okazało się że w niektórych kwestiach bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku dzieci z Szkoły Podstawowej mają wiedzę porównywalna do wiedzy dorosłych.
Na drugiej stacji utworzono warsztaty z pierwszej pomocy gdzie dzieci uczyły się na fantomie udzielania pierwszej pomocy, a przy praktycznym udziale strażaków pozycji bocznej ustalonej. Natomiast na trzeciej stacji omawiano sposoby zachowania się i postępowania podczas powstania pożaru. Jak należy się zachować podczas ewakuacji w szkole i innych obiektach. Udostępniono dzieciom do przymierzania ekwipunek strażacki wraz z hełmem.
I jak to na dzieci przystało nie mogło ich ominąć lanie wody z prawdziwego strażackiego sprzętu, do tego celu utworzono czwarte stanowisko. Na tym stanowisku dzieci ze Szkoły Podstawowej choć na chwilę mogły się wcielić w strażaków i gasić pożar przy użyciu sprzętu do podawania wody. Udostępniono również pod nadzorem sprzęt hydrauliczny, tu dzieci próbowały popracować jak to nazwały „dużymi nożyczkami”.

Opracowanie: kpt. Piotr Ciesielski


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław