Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


18 maja 2017 r.


„Zagrożenia ładunkami wybuchowymi podczas działań ratowniczych i poszukiwawczych na akwenach wodnych ” - panel dyskusyjny na JRG 1.

   W dni 17.05.2017r. na trenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 we Wrocławiu Specjalistyczna Grupy Ratownictwa Wodno - Nurkowego Wrocław 1 we współpracy z funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przeprowadzili wspólne szkolenie - panelu dyskusyjnym oraz prezentację specjalistycznego sprzętu do poszukiwań podwodnych. Tematem panelu były: „Zagrożenia ładunkami wybuchowymi podczas działań ratowniczych i poszukiwawczych na akwenach wodnych ”. Strażacy nurkowie z SGRWN W-w 1 prezentowali miedzy innymi robota do poszukiwań podwodnych oraz sonar MS 1000 do skanowania dna zbiorków i rzek. Funkcjonariusze SPAP podzieli się z nami wiedzą niezbędną na temat posiadanego sprzętu do zwalczanie różnego rodzaju zagrożeń ładunkami wybuchowi. Wzajemna żywa dyskusja świadczyła o tym ,że wymiana doświadczeń była bardzo owocna i na pewno w przyszłości udoskonali wzajemną współpracę w tej trudnej materii.

Opracowanie: mł. bryg. Janusz Majtyka


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław