Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


17 maja 2017 r.


Narada z Komendantami Gminnymi OSP z powiatu wrocławskiego ws. dotacji dla jednostek OSP w KSRG

        W dniu 16 maja 2017r. o godz.: 10:00 w świetlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ul. Kręta 28, odbyło się spotkanie Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu oraz pracowników Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego z Komendantami Gminnymi Związku OSP RP powiatu wrocławskiego.
   Wiodącym tematem spotkania było opracowanie planu rozdziału środków na wydatki bieżące z dotacji dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z KSRG w ramach przedsięwzięć:
  • Inwestycje budowlane (remonty strażnic),
  • Sprzęt techniki specjalnej,
  • Sprzęt informatyki i łączności,
  • Wyposażenie osobiste i ochronne.
   Na podstawie przedstawionych przez poszczególnych Komendantów Gminnych potrzeb, określono wstępny podział środków. Dotacje będą realizowane w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.
   Ponadto, podczas spotkania omówiono bieżące sprawy operacyjne oraz przedstawiono plany zabezpieczeń operacyjnych zbliżających się dwóch dużych imprez, tj.
  • Forum Państw Trójmorza,
  • 10 Światowych Igrzysk Sportowych pn. The World Games Wrocław 2017.

Materiały z narady - TUTAJ

Opracowanie: mł. bryg. Mariusz Piasecki


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław