Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


10 maja 2017 r.


Jubileusz 70-lecia OSP Szczodre

   W sobotę 22 kwietnia 2017 roku jednostka OSP w Szczodrem (gm. Długołęka) obchodziła jubileusz 70-lecia istnienia. Na koncelebrowaną przez ks. Zbigniewa Poźniaka oraz ks. Wacława Kuriatę uroczystą mszę świętą i obchody przybyli przedstawiciele władz samorządowych, OSP, PSP, zaproszeni goście, druhowie z sąsiednich jednostek OSP z terenu gminy, poczet sztandarowy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szczodrem, mieszkańcy miejscowości.
   Podczas uroczystego apelu gratulacje i życzenia druhom z OSP w Szczodrem złożyli: starosta powiatu wrocławskiego Roman Potocki, wicestarosta Waldemar Szczykutowicz, wójt gminy Iwona Agnieszka Łebek, zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Sylwester Dąbek, dowódca JRG nr 5 we Wrocławiu st. kpt. Łukasz Kocia, sekretarz ZOW ZOSP RP Bogdan Wilczak, prezes ZOP ZOSP RP Józef Kmonk oraz dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP Andrzej Łabentowicz.
   Wójt gminy, pani Iwona Agnieszka Łebek, oficjalnie przekazała jednostce średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA na podwoziu MAN i ochrzciła go, nadając imię „Szczodruś”. Zakup nowego pojazdu był możliwy dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Urząd Gminy w Długołęce, dotacji otrzymanej z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (przekazanej przez Komendanta Głównego PSP), dotacji z WFOŚiGW, MSWiA oraz z Urzędu Marszałkowskiego.

Opracowanie: Agnieszka Jarosz - Mazurek


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław