Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


10 maja 2017 r.


Jubileusz 70-lecia OSP Pasikurowice

   W sobotę 29 kwietnia 2017 roku jubileusz 70-lecia istnienia świętowała jednostka OSP w Pasikurowicach z gminy Długołęka. Po jubileuszowo-dziękczynnej mszy świętej z towarzyszeniem orkiestry odbył się uroczysty apel, który ze względu na warunki atmosferyczne musiał zostać przeniesiony do świetlicy w nowej remizie OSP.
   W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, goście honorowi, poczty sztandarowe druhów z sąsiednich jednostek OSP z terenu gminy, członkowie zespołu ludowego Lejwoda oraz mieszkańcy miejscowości. Wśród zaproszonych gości byli obecni m.in.: starosta powiatu wrocławskiego Roman Potocki, wicestarosta Waldemar Szczykutowicz, zastępca wójta gminy Halina Szydłowska, przewodniczący Rady Gminy Długołęka Stanisław Azarewicz, zastępca komendanta miejskiego PSP mł. bryg. Remigiusz Adamańczyk, zastępca dowódcy JRG nr 5 we Wrocławiu asp. sztab. Paweł Ruprecht, sekretarz ZOW ZOSP RP Bogdan Wilczak, prezes ZOP ZOSP RP Józef Kmonk, dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP Andrzej Łabentowicz, komendant gminny ZOSP RP Jan Jarosz.
   Wyróżnionym członkom OSP w Pasikurowicach zostały wręczone medale i odznaczenia. Dodatkowo prezes OSP w Pasikurowicach druh Jarosław Bujak nagrodził dyplomami i upominkami osoby bardzo aktywnie działające na rzecz jednostki.

Opracowanie: Agnieszka Jarosz - Mazurek


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław