Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


27 kwietnia 2017 r.


Ćwiczenia grupy wysokościowej na żurawiu budowlanym

    W dniach 10-12 kwietnia 2017 r. odbyły się ćwiczenia SGRW Wrocław-9 na żurawiu budowlanym zlokalizowanym na terenie budowy Greek 2 Day we Wrocławiu przy ul. Szczytnickiej. Celem ćwiczeń było rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wysokościowego na obiektach przemysłowych.
   Ratownicy wysokościowi mieli za zadanie przeprowadzić ewakuację operatora żurawia (u którego stwierdzono stan zawałowy) znajdującego się w kabinie zawieszonej na wysokości ok. 40 m. Po dotarciu do poszkodowanego i udzieleniu mu kwalifikowanej pierwszej pomocy przystąpiono do budowy układu ratowniczego, za pomocą którego opuszczono poszkodowanego na poziom gruntu. W ciągu trzech dni przećwiczono różne techniki ratownicze, a mianowicie: pionowy zjazd wzdłuż konstrukcji żurawia ratownika z poszkodowanym w trójkącie ratowniczym, opuszczenie poszkodowanego w koszu ratowniczym po linie kierunkowej oraz opuszczanie poszkodowanego w koszu ratowniczym za pomocą układu samonapinającego.

Opracowanie: mł. bryg. Robert Garbaciak


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław