Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


10 kwietnia 2017 r.


Cykl spotkań z młodzieżą w ramach Kampanii "Stop Pożarom Traw"

   W związku z trwająca kampanią „STOP pożarom traw” na terenie miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego, Strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu realizują cykl spotkań z młodzieżą.
   Spotkania cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli oraz uczniów i odbywają się na terenach Szkół oraz w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej. Podczas spotkań strażacy informują oraz uświadamiają młodzież jakie negatywne skutki dla ekologii, ekonomii oraz prawne niesie tzw. wypalanie traw.

Opracowanie: mł. bryg. Mariusz Piasecki


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław