Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


30 marzec 2017 r.


Spotkanie z Komendantami Gminnymi Związku OSP RP powiatu wrocławskiego

   W dniu 30.03.2017r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu odbyło się spotkanie z Komendantami Gminnymi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP powiatu wrocławskiego oraz Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych we Wrocławiu.
   Ze strony Komendy Miejskiej udział wzięli Zastępca Komendanta Miejskiego PSP bryg. Sylwester Dąbek, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.bryg. Mariusz Piasecki oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.bryg. Paweł Błażejczyk.
   Podczas spotkania poruszono wiele tematów a w szczególności omówiono:
  • zakres działań jaki mogą podjąć druhowie OSP w kwestii rozpropagowania wśród społeczności lokalnej kampanii społecznej pn. „STOP pożarom traw”,
  • kierunek działań jednostek OSP podczas zdarzeń na drogach,
  • zasady obowiązujące przy rozdziale i rozliczaniu dotacji dla OSP,
  • zasady respektowania warunków udziału ratowników OSP w bezpośrednich działaniach ratowniczych oraz przepisy BHP.ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław