Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


29 marzec 2017 r.


XVI Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego

   Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu Wrocławskiego pana Ryszarda Jaronia w dniu 28 marca 2017 roku Zastępca Komendanta Miejskiego bryg. Sylwester Dąbek brał udział w XVI Sesji rady Powiatu Wrocławskiego w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131.
   Podczas Sesji Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu za rok 2016 oraz przedstawił radnym główne założenia do kampanii społecznej „STOP Pożarom Traw”. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej - przygotowywanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zastępca Komendanta Miejskiego bryg. Sylwester Dąbek przedstawił zakres zaangażowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w kampanię – „STOP Pożarom Traw”. Omówił w szerokim zakresie akcje edukacyjne w szkołach propagowaną materiałami edukacyjnymi (plakatami, ulotkami), jak również poprzez przeprowadzanie spotkań edukacyjnych w szkołach i Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych na terenie Miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego. Na ręce bryg. Sylwestra Dąbka złożono podziękowania dla Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasza Newlaczyla za służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wrocławskiego.

Infomację opracował: bryg. Sylwester Dąbek


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław