Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


24 listopada 2016 r.


Ćwiczenia taktyczno - bojowe pod Kryptonimem "PPG 2016"

   W dniach 22 i 23 listopada br., Komenda Miejska PSP we Wrocławiu w ramach sprawdzenia „Powiatowego planu ratowniczego” przeprowadziła ćwiczenia na terenie zakładu PPG Deco Polska Sp. z o.o. przy ul. Kwidzyńskiej nr 8 we Wrocławiu.
   Ww. zakład jest zakładem o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W ćwiczeniach wzięły udział również służby i instytucje współpracujące tj. WBIZK UM Wrocławia, Pogotowie Ratunkowe, Komenda Miejska Policji oraz Straż Miejska Wrocławia.
   W pierwszym dniu ćwiczeń, które miały formę aplikacyjną, rozpatrywano działania związane z najniekorzystniejszym, możliwym zagrożeniem mogącym wystąpić na terenie zakładu. Założono pożar magazynu i składowanej w nim substancji niebezpiecznej tzw. „TDI”, konsekwencją było zagrożenie wychodzące poza teren zakładu.
   W dniu 23 listopada o godzinie 10:00 przeprowadzono ćwiczenia praktyczne, których tematem były działania ratowniczo – gaśnicze oraz specjalistyczne z zakresu ratownictwa chemiczno ekologicznego z elementami ratownictwa medycznego. Scenariusz ćwiczeń obejmował trzy epizody.
   Epizod pierwszy zakładał pożar czterokomorowego zbiornika magazynowego zawierającego substancje wysoce łatwopalne m.in. octan butylu. Drugi epizod zakładał wyciek substancji niebezpiecznej tzw. „TDI” z uszkodzonej autocysterny. Epizod trzeci polegał na zorganizowaniu zaopatrzenia wodnego przy wykorzystaniu kanału nawigacyjnego rzeki Odry na potrzeby prowadzonych działań gaśniczych przy założeniu spadku ciśnienia w zakładowej sieci hydrantowej. W ćwiczeniach praktycznych wzięło udział łącznie 14 zastępów KM PSP we Wrocławiu, dwa zastępy z OSP z terenu gminy Długołęka, jeden zastęp OSP GRS „Starówka” oraz służby współdziałające tj. Pogotowie Ratunkowe, Policja i Straż Miejska.
   Cele ćwiczeń, którymi było m.in. doskonalenie praktycznych metod postępowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia akcji ratowniczej na terenie zakładu zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej oraz doskonalenie zasad współdziałania PSP z innymi podmiotami ratowniczymi, zostały osiągnięte.

Opracowanie: st. kpt. Izabela Budzisz
Zdjęcia: asp. Adam Kucharski, sekc. Paulina Głowinkowska, Sebastian Jeziorski


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław