Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


26 września 2016 r.


Ćwiczenia taktyczno-bojowe na terenie EC Wrocław

   Na terenie EC Wrocław – Wydział Nawęglania przy ul. Kleczkowskiej 52 w dniach 19, 20, 21 września 2016 roku odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe, w których brały udział zastępy z JRG nr 8, JRG nr 5, JRG nr 2 i OSP EC Czechnica. Celem ćwiczeń było:
  • wypracowanie praktycznych metod postępowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie elektrociepłowni,
  • doskonalenie umiejętności dowodzenia oraz zasad współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z zakładowymi służbami ratowniczymi, innymi podmiotami ratowniczymi, kierownictwem elektrociepłowni oraz innymi firmami (EDF Ekoserwis) podczas organizowania i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej oraz ochrony środowiska,
  • praktyczne sprawdzenie sposobu postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego lub innego miejscowego zagrożenia.
Tematem ćwiczeń była organizacja akcji ratowniczo-gaśniczej z elementami ratownictwa medycznego i budowy stanowiska punktu czerpania wody z rzeki "ODRY". Epizod do ćwiczeń – pożar składowanego węgla na wysokości ok. 15 m, jedna osoba jest poszkodowana, na terenie zakładu ma miejsce awaria sieci hydrantowej (brak ciśnienia).

Opracowanie: mł. bryg. Stanisław Makówka


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław