Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


18 maja 2016 r.


Nocne ćwiczenia służb na dworcu PKP we Wrocławiu

    W związku z przygotowaniem podmiotów współdziałających w przypadku zdarzeń kryzysowych podczas Światowych Dni Młodzieży, zgodne z ustaleniami Zespołu ds. Koordynacji Zabezpieczenia 31. Światowych Dni Młodzieży przy Wojewodzie Dolnośląskim, w dniu 18 maja 2016 r. w godzinach od 1.00 do 4.00 na terenie Dworca Głównego PKP we Wrocławiu odbyły się ćwiczenia aplikacyjno-praktyczne mające na celu sprawdzenie obowiązujących procedur oraz współdziałania służb, inspekcji i straży podczas sytuacji kryzysowej.
W ćwiczeniach wzięły udział:
  • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
  • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
  • PKP S.A. (wraz z ochroną dworca),
  • PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu,
  • PKP Intercity S.A. Zakład Zachodni,
  • Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei,
  • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu,
  • KK KWP Wrocław,
  • OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego „Starówka”,
  • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu.
    Założenia ogólne:
     W składzie pociągu stojącym przy peronie 1, tor 1 stacji Wrocław Główny doszło do eksplozji w jednym z wagonów. W wyniku eksplozji zostało poszkodowanych 15 osób, natomiast na peronie 5 osób oczekujących na pociąg. W dwóch sąsiednich wagonach doszło do pożaru. Na miejsce zdarzenia przybyła Policja, która pozamykała drogi dojścia na peron (przy współpracy z ochroną dworca i Strażą Ochrony Kolei), przeprowadziła sprawdzenie pirotechniczne tras ewakuacji. Ewakuowała osoby z Dworca, sprawdziła pirotechnicznie miejsce zdarzenia (peron, pociąg) i trasę dojścia dla służb ratowniczych.
    Zastępy Państwowej Straży Pożarnej po uzgodnieniu z dowodzącym ze strony Policji przystąpili do działań od strony Piłsudskiego. Działania zastępów PSP polegały na ugaszeniu palącego się wagonu oraz ewakuacji ze strefy niebezpiecznej osób poszkodowanych, wstępną segregację i przekazywanie zespołom Pogotowia Ratunkowego

Opracowanie: st. sekc. Kamil Bokwa
Zdjęcia: druh Sebastian Jeziorski


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław