Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


28 kwietnia 2016 r.


Ćwiczenia na autostradzie

   W dniach 25, 26 i 27 kwietnia br. zastępy z jednostek ratowniczo-gaśniczych nr 4, 6 i 9, Dowódcy i Zastępcy ww. jednostek, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego oraz jego Zastępca, a także oficerowie operacyjni tut. komendy uczestniczyli w ćwiczeniach zorganizowanych w bazie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu.
   Zajęcia prowadzone były przez przedstawicieli GDDKiA i podzielone były na dwie części, teoretyczną na terenie bazy przy ulicy Sułowskiej oraz praktyczną na węźle Wrocław Wschód.
   Część teoretyczna polegała na zapoznaniu strażaków przez przedstawicieli GDDKiA z infrastrukturą oraz organizacją zabezpieczeń na drogach typu A i S.
   Następnie przeprowadzono ćwiczenie praktyczne na węźle Wrocław Wschód, które obejmowało sposoby demontażu barier energochłonnych w miejscach Punktów Awaryjnych na autostradzie w celu umożliwienia przejazdu pojazdów ratowniczych pomiędzy pasami jezdni autostrady.

Informację opracował: mł. bryg. Mariusz Piasecki


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław