Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


27 kwietnia 2016 r.


Ćwiczenia taktyczno-bojowe "Oleśnica 2016"

   W dniach 22-23 kwietnia 2016 roku miały miejsce imponujące w skali wykorzystania sił i środków ćwiczenia taktyczno-bojowe zorganizowane przez Komendę Wojewódzką PSP we Wrocławiu. Odbyły się one pod kryptonimem „Oleśnica 2016” i polegały na symulacji gaszenia bardzo dużego pożaru lasu, który „objął” tereny należące do trzech powiatów (oleśnickiego, milickiego i trzebnickiego), a dodatkowo sprawdzały przygotowanie do podjęcia działań poza granicami naszego kraju. Wykonanie zadań należało do pododdziałów odwodowych Dolnośląskiej Brygady Odwodowej KW PSP we Wrocławiu, modułu do gaszenia pożarów lasów przy pomocy pojazdów GFFFV „Wrocław” oraz struktur lokalnych władz zarządzających w sytuacjach kryzysowych „LEMA” i sztabu koordynacji pomocy międzynarodowej OSOCC.
   Ćwiczenia składały się z dwóch epizodów. W pierwszym etapie uczestniczył moduł do pożarów wielkopowierzchniowych GFFFV „Wrocław”. Wchodzące w jego skład zastępy dojechały 23.04.2016 roku na miejsce zgrupowania o godz. 1.00 po czym odbył się symulowany przejazd poza granice Polski – „do kraju oczekującego pomocy” i „kontrola graniczna”. W kolejnych godzinach członkowie modułu przygotowywali zaplecze logistyczne do obsługi długotrwałych akcji.
   Zbiórka pozostałych oddziałów odwodowych WOO miała miejsce 23.04.2016 roku o godzinie 10.00 w Dobroszycach na placu szkoły podstawowej. Mł. bryg. Andrzej Fischer, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Oleśnicy, przywitał ratowników oraz przekazał informacje o celu i przebiegu ćwiczeń.
   Po zadysponowaniu przez właściwe stanowiska kierowania KM/KP kolejne zastępy Dolnośląskiej Brygady Odwodowej (kompanii ratowniczo-gaśniczej „Oleśnica”, kompanii ratowniczo-gaśniczej „Trzebnica” i 1. plutonu kompanii ratowniczo-gaśniczej „Kąty”) udały się w okolice miejscowości Bartków na miejsce symulowanego pożaru do lasów należących do leśnictwa Bartków w nadleśnictwie Oleśnica. Kierujący Działaniami Ratowniczymi, mł. bryg. Andrzej Fischer, podzielił teren akcji na trzy odcinki bojowe oraz wyznaczył czwarty odcinek w miejscu czerpania wody.
   Na polecenie Kierującego Działaniami Ratowniczymi na miejsce akcji przybył też moduł wraz z dowódcą, mł. bryg. Pawłem Kalińskim (z KM PSP w Wałbrzychu), by wesprzeć działania gaśnicze. Część zastępów modułu do gaszenia pożarów lasów przy pomocy pojazdów GFFFV „Wrocław” oraz w Dolnośląskiej Brygady Odwodowej rozpoczęła budowę pod rozkazami zastępcy dowódcy modułu gaśniczego st. kpt. Janusza Majtyki (z KM PSP we Wrocławiu) linii zasilającej od zbiornika wodnego wzdłuż drogi do samochodów gaśniczych i cysterny. Pozostałe zastępy zajęły wyznaczone pozycje, gdzie przygotowały punkty podawania środków gaśniczych i finalnie - rozpoczęły symulowane gaszenie lasu.
Do pomocy w gaszeniu lasu został wykorzystany również sprzęt należący do Lasów Państwowych: ciągnik oraz samolot, który dokonał dwukrotnego zrzutu wody z środkiem pianotwórczym.    W działaniach uczestniczył zastęp z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 5 KM PSP we Wrocławiu stanowiący element modułu do gaszenia pożarów lasów przy pomocy pojazdów GFFFV „Wrocław” i dodatkowo – samochód operacyjny z przyczepą z quadem. Zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Borowej, Długołęki i Szczodrego tworzyły 1. pluton kompanii ratowniczo-gaśniczej „Kąty” i działały pod dowództwem st. kpt. Bolesława Mądrzyka (dowódcy jrg z KM PSP we Wrocławiu). Zastępca Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu, bryg. Sylwester Dąbek, należał do zespołu rozjemców oceniającego sprawność i poziom wykonywania zadań.
   Po godzinie 16.00 Komendant Powiatowy PSP w Oleśnicy, bryg. Jacek Noworycki, złożył meldunek o zakończeniu działań kierownikowi ćwiczeń. Funkcję tę pełnił Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Piotr Grzyb, który podsumował przebieg ćwiczeń, a także podziękował uczestnikom oraz przedstawicielom instytucji i służb państwowych.

Zdjęcia i opracowanie: Agnieszka Jarosz - Mazurek


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław