Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


14 stycznia 2016 r.


Ćwiczenia strażaków z JRG 1 na akwenach zalodzonych

   W dniach 12,13,14 stycznia 2016 r. strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 we Wrocławiu przeprowadzili ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa na akwenach zalodzonych. Ćwiczenia przeprowadzono na Fosie Miejskiej przy ul.Teatralnej a zostały poprzedzone prezentacją z zakresu BHP prowadzenia działań w warunkach akwenów zalodzonych. W trakcie ćwiczeń ratownicy SGRWiN Wrocław-1 doskonalili umiejętności ratowania osób przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu stanowiącego wyposażenie grupy. Symulowano zdarzenia z osobą, która wpadła do przerębli. Ratownik w skafandrze suchym zabezpieczony linką asekuracyjną przy wykorzystaniu sań lodowych Rescue Alive, ewakuował osobę poszkodowaną do brzegu. Dodatkowym aspektem ćwiczeń były sposoby ewakuacji osoby poszkodowanej stromym nabrzeżem na brzeg właściwy. Wykorzystano techniki sprzętowe oraz bez sprzętowe. Ćwiczenia przebiegły w sposób prawidłowy osiągając zamierzone cele. Podsumowując należy stwierdzić jednoznacznie, że ratownicy SGRWiN są odpowiednio przygotowani do działań w szczególnie trudnych warunkach akwenów zalodzonych.

Infomację opracował: kpt. Robert Wójcik


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław