Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


30 października 2015 r.


Ćwiczenia taktyczno - bojowe pod kryptonimem "Czechnica 2015"

   W dniu 28 października 2015 r., w ramach sprawdzenia powiatowego planu ratowniczego dla Wrocławia i powiatu wrocławskiego, Komenda Miejska PSP we Wrocławiu zorganizowała na terenie Elektrociepłowni „Czechnica” ul. Fabryczna 22 w Siechnicach praktyczne ćwiczenia taktyczno – bojowe pod kryptonimem „Czechnica 2015”. Tematem ćwiczeń była organizacja akcji ratowniczo – gaśniczej z elementami ratownictwa chemiczno – ekologicznego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jednym z celów ww. ćwiczeń było także Sprawdzenie procesu alarmowania i możliwości wykorzystania sił i środków Kompani Gaśniczej Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego „Kąty” podczas dostarczania wody do celów gaśniczych na dalekie odległości. Scenariusz ćwiczeń zakładał trzy epizody:
  • Epizod nr 1: rozszczelnienie autocysterny z kwasem solnym. Poszkodowany kierowca autocysterny.

  • Epizod nr 2: wybuch i pożar dachu budynku centralnej młynowni. Poszkodowanych 6 pracowników z których dwóch nie zdołało ewakuować się na zewnątrz.

  • Epizod nr 3: spadek ciśnienia w zakładowej sieci hydrantowej. W celu podawania skutecznych prądów gaśniczych istnieje potrzeba wykorzystania rzeki Oława oddalonej od budynku centralnej młynowni o około 700 m.
W ćwiczeniach wzięło udział:
  • 12 zastępów gaśniczych oraz specjalnych z JRG nr 1,2,3,5,6,7,9 oraz KM

  • 11 zastępów gaśniczych oraz specjalnych z OSP (w tym 8 włączonych do ksrg)

  • Pogotowie Ratunkowe

  • Policja

  • Straż Miejska w Siechnicach

a także przedstawiciele Zarządzania Kryzysowego Starosty Powiatu Wrocławskiego, Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

Infomację opracował: st. kpt. Izabela Budzisz


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław