Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


10 lipca 2015 r.


Ćwiczenia doskonalące na nieczynnym kamieniołomie w miejscowości Krzeszówek

   W dniu 08.07.2015 r. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno - Nurkowego W-w 1 zorganizowała ćwiczenia doskonalące w miejscowości Krzeszówek na terenie nieczynnego wyrobiska - kamieniołomu. Ćwiczenia te miały na celu zapoznanie się z akwenem, warunkami dojazdu, przeszkodami terenowymi, możliwościami wodowania sprzętu pływającego i utrwalenie umiejętności nurkowania na zbiornikach naturalnych typu kamieniołom. W trakcie ćwiczeń doskonalono techniki nurkowe z użyciem sprzętu specjalistycznego, nurkowanie na azymut, poszukiwanie małych przedmiotów, wydobywanie dużych przedmiotów z wody z użyciem irodyn.Nurkowie mimo słabej przejrzystości wody zrealizowali wszystkie zaplanowane cele.

Informację opracował: Dowódca SGRWN W-w 1 st. kpt. Janusz Majtyka
Zdjęcia: nurkowie z SGRWN W-w 1.


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław