Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


5 czerwca 2015 r.


Ćwiczenia taktyczno – bojowe pod kryptonimem „Janówek 2015”

   W środę 17 czerwca 2015 r. o godzinie 10:00 na terenie Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe z elementami z elementami ratownictwa chemiczno – ekologicznego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy pod kryptonimem „Janówek 2015”.
   Celem ćwiczeń było doskonalenie praktycznych metod postępowania jednostek Państwowej Straży oraz zasad współdziałania z innymi podmiotami ratowniczymi podczas organizowania i prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej związanych z pożarami biogazu na instalacji technologicznej. W ćwiczeniach wzięły udział siły i środki z JRG nr 3,4,5 i 7, OSP Starówka, Pogotowie Ratunkowe oraz Policja.

Opracowanie: st. sekc. Kamil Bokwa


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław