Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


3 czerwca 2015 r.


Ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem "HALA 2015"

   W dniu 02.06.2015r. na terenie Centrum Konferencyjnego (RCTB) Hali Stulecia we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1 Komenda Miejska PSP we Wrocławiu przeprowadziła ćwiczenia ratownicze, które miały na celu sprawdzenie zasad współpracy Inspekcji Sanitarnych oraz innych służb i instytucji podczas zdarzenia gdzie nastąpiło eksponowanie dużej ilości osób z przesyłka która mogła zawierać patogen szczególnie niebezpieczny.
   Zgodnie z założeniami do ćwiczeń, w trakcie trwania spotkania biznesowego, w sali wielofunkcyjnej jeden z uczestników otworzył przesyłkę pocztową z której wysypał się niezidentyfikowany biały proszek. Informację o zaistniałej sytuacji przekazano ochronie obiektu. Pracownicy ochrony powiadomili niezwłocznie Straż Pożarną oraz nakazali wszystkim uczestnikom spotkania, którzy mieli kontakt z niezidentyfikowaną przesyłką, aby oczekiwali na przybycie podmiotów ratowniczych.
   Po przybyciu pierwszych sił i środków KM PSP i zapoznaniu się z sytuacją Kierujący Działaniem Ratowniczym polecił SKKM zadysponować wszystkie podmioty współpracujące oraz zdecydował się na prowadzenie działań na dwóch odcinkach bojowych:
  • Ratownicy na pierwszym odcinku bojowym mieli za zadanie przeprowadzenie dekontaminacji wstępnej dla 15 osób narażonych na kontakt z substancją niebezpieczną. Osoba która otwierała kopertę za względu na to iż miała bezpośredni kontakt została bezpośrednio po dekontaminacji wstępnej przekazana Pogotowiu Ratunkowemu który specjalistycznym zespołem przetransportował ją do wyznaczonego Szpitala Zakaźnego. Pozostałe osoby po dekontaminacji zebrane zostały w podstawionym autobusie MPK celem transportu i przekazania do 4 wyznaczonych placówek opieki zdrowia.
  • Kolejnym zadaniem dla ratowników, w tym wypadku Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, była identyfikacja niebezpiecznej substancji, następnie zebraniu jej i przygotowanie do transportu w porozumieniu z Inspekcjami Sanitarnymi. Po zakończonych działaniach przeprowadzono dekontaminację ratowników biorących udział w zabezpieczeniu substancji niebezpiecznej oraz sprzętu użytego w czasie akcji.
   W porozumieniu z przybyłymi na miejsce zdarzenia przedstawicielami Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW i Państwowym Inspektorem Sanitarnym potwierdzono, że zachodzi konieczność przeprowadzenia dekontaminacji zgromadzonych osób, jak również zabezpieczenia pomieszczenia, w którym doszło do zdarzenia.
   Aplikacyjnie przećwiczono również procedurę transportu zebranego i zabezpieczonego materiału biologicznego do Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach.
   Dzięki przeprowadzonym ćwiczeniom wypracowano wiele wniosków i uwag, które następnie zostaną przeanalizowane w celu polepszenia w przyszłości skuteczności prowadzenia działań o podobnym charakterze.

Opracowanie: asp. Adam Kucharski


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław