Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


29 maja 2015 r.


W dniu 27 maja 2015 r. na wrocławskim Rynku odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem "VIP 2015"

   Scenariusz ćwiczeń przewidywał że podczas spotkania osoby podlegającej obowiązkowej ochronie VIP z demonstrantami dochodzi do zamachu z użyciem broni palnej w którym zostają ranni uczestnicy zgromadzenia. W działaniach ratowniczych wzięli udział funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, ratownicy Pogotowia Ratunkowego oraz Policja i Straż Miejska. Działania zastępów PSP polegały na udzielaniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy osobom poszkodowanym oraz przekazaniu rannych Zespołowi Ratownictwa Medycznego. W zadaniu brało udział trzy zastępy: GBA z JRG nr 1, 7 i 8 oraz SLOp. Celem szczegółowym przedsięwzięcia było sprawdzenie procedur związanych z zabezpieczeniem zgromadzenia oraz zbiegowiska, w tym sprawdzenie i doskonalenie współdziałania poszczególnych służb oraz przepływu informacji między nimi z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.
   W czasie akcji ratowniczej do Policji dotarła dodatkowa informacja o podłożeniu materiału wybuchowego w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia (siedziba Prezydenta Miasta Wrocławia). Działania związane z ewakuacją UM przeprowadzone były przez służby Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej. W wyniku przeszukania obiektu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z psem przeszkolonym do wykrywania materiałów wybuchowych został ujawniony niezidentyfikowany przedmiot, który następnie został zabezpieczony i zdetonowany. Kolejnym etapem był pokaz sprzętu używanego do działań przez służby: Straży Pożarnej, Policji, GOPR, WOPR, Pogotowia Ratunkowego, Straży Granicznej, BOR, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
   W ramach pokazu przeprowadzono kampanie informacyjną pod nazwą „ZGAŚ RYZYKO”. Funkcjonariusze KM PSP we Wrocławiu propagowali informację związane z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa podczas używania urządzeń grzewczych w wyniku których istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia związanego z powstaniem pożaru lub emisją tlenku węgla oraz technicznych możliwości zabezpieczenia się przed zagrożeniem z ich strony.

Opracowanie i zdjęcia: st. str. Marcin Stec


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław