Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


27 maja 2015 r.


Manewry na zbiorniku wodnym Mietków w miejscowości Borzygniew

   W dniach 20,21 i 22.05.2015 r. odbyły się ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno - Nurkowego SGRWN Wrocław 1 we współpracy ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wysokościowego Wrocław 9. W manewrach udział wzięli:
 • Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno – Nurkowego z Legnicy,
 • Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno – Nurkowego z Jeleniej Góry,
 • Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • Przedstawiciele Zawodowej Straży Pożarnej z Drezna,
 • Komisariat Wodny Policji we Wrocławiu,
 • Urząd Żeglugi Śródlądowej, we Wrocławiu,
 • Ochotnicza Straż Pożarna – Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Starówka,
 • Centrum Ratownictwa Specjalistycznego Triage,
 • Psycholog KW KWPSP we Wrocławiu - sekc. Patrycja Woron,
 • Koordynator Medyczny KM PSP Wrocław - mł.kpt. Grażyna Krause,
 • Koordynator ratownictwa wodno-nurkowego KW PSP w Poznaniu - kpt. Pawła Klecha,
 • Dowódca Specjalistycznej Grupy Wodno – Nurkowej w Poznaniu - st. kpt. Mariusz Kowalski
   Podczas manewrów zrealizowano zagadnienia związane z Ratownictwem Specjalistycznym:
 • spotkanie z psychologiem KW PSP – stres w ratownictwie, zagrożenia i sposoby walki ze skutkami stresu,
 • zapoznanie się z warunkami panującymi na akwenie - batymetrią i topografią. Zlokalizowanie miejsc niebezpiecznych. Użycie sonarów, radaru itp. sprzętu specjalistycznego z łodzi. Rzut rzutką oraz kołem, obezwładnienie i holowanie poszkodowanego, odszukanie obiektu pod wodą metodą wahadłową oraz polami (lina i kotwica) i wydobycie,
 • przylot śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i zapoznanie się z wyposażeniem, omówienie zasad BHP, łączność, zasady przyjmowania statku powietrznego w dzień oraz w nocy,
 • przećwiczenie przelotu śmigłowca LPR na wyznaczone lądowisko i zabranie kolejno 2 zespołów nurków wraz z niezbędnym sprzętem, następnie przelot na wskazane miejsce, podjęcie akcji ratowniczej przez nurków.
 • podjęcie osoby poszkodowanej ze spustu zapory wodnej w Mietkowie przez ratowników SGRWN Wrocław, Legnica oraz Jelenia Góra z wykorzystaniem technik stosowanych na wodach szybko płynących,
 • akcja poszukiwawcza osoby zaginionej na jeziorze Mietków z wykorzystaniem sprzętu do poszukiwań w porze nocnej tj. kamery termowizyjne, noktowizora,
 • współpraca PSP z Pogotowiem Ratunkowym – zakres kompetencji poszczególnych służb – panel dyskusyjny,
 • wydobycie auta z poszkodowanym (manekin) z dnia zbiornika z użyciem sprzętu specjalistycznego (irodyn), udzielenie pomocy w ramach kwalifikowanej pomocy medycznej i przekazanie poszkodowanego Zespołowi Pogotowia Ratunkowego,
 • wyjazd ratowników do komory hiperbarycznej Ośrodka Tlenoterapii Hiperbarycznej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 w celu zapoznania się z budową i zasadą działania komory,
 • Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego przećwiczyła techniki ratownictwa linowego, przyrządy zjazdowe, węzły, akcje ratunkowe w tym również poniżej gruntu,
 • prezentacja sprzętu poszczególnych grup specjalistycznych.
   Ćwiczenia zakończyły pełnym sukcesem i zaowocowały wymianą nowych doświadczeń przez nurków ze wszystkich grup specjalistycznych wodno-nurkowych z całego województwa dolnośląskiego oraz pozostałych uczestników.

Opracowanie: Dowódca SGRWN - st. kpt. Janusz Majtyka


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław