Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


24 czerwca 2014 r.


Ćwiczenia pod kryptonimem „Port EC Wrocław 2014”

   „Port EC Wrocław 2014” to kryptonim Wojewódzkich Ćwiczeń Taktyczno – Bojowych z zakresu działań ratowniczo – gaśniczych oraz wykorzystania różnych sposobów pobierania wody do celów gaśniczych z rzeki Odry w warunkach betonowego nabrzeża o wysokości 7-10 metrów od lustra wody. Odbyły się one w dniu 17 czerwca w godzinach od 12 do 15.30 na terenie Portu Rzecznego oraz Wydziału Nawęglania Elektrociepłowni Wrocław. Komendant Miejski we Wrocławiu zgodnie z rozkazem nr 107/2014 Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego odpowiedzialny był za sprawy organizacyjne tj. przygotowanie terenu ćwiczeń i dokonanie niezbędnych uzgodnień organizacyjnych.
   Ćwiczenia składały się z dwóch niezależnych części. Pierwsza to ćwiczenie bojowe w zakresie gaszenia elewatora wypełnionego biomasą. Druga to warsztaty dla dowódców JRG z terenu Województwa Dolnośląskiego poruszające tematykę sposobów pobierania wody do celów gaśniczych z rzeki Odry w warunkach betonowego nabrzeża o wysokości 7-10 m od lustra wody.
   Do realizacji ćwiczeń Komenda Miejska PSP we Wrocławiu wystawiła kompanie składającą się z 15 zastępów. Wypełniono więc normatyw użytego sprzętu do zrealizowania rocznych ćwiczeń „Powiatowych”. W ćwiczeniach uczestniczyły także siły spoza powiatu wrocławskiego tj.
    • KM PSP Jelenia Góra – SW,
    • KP PSP Głogów – SCKw,
    • KP PSP Zgorzelec – SLRR,
    • KM PSP Wałbrzych – SLRR;
   W ramach polsko – niemieckiej współpracy transgranicznej Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP zaprosił do wspólnych ćwiczeń pododdział THW - SRT z Drezna. Niemieccy strażacy zaprezentowali używany podczas powodzi sprzęt do pompowania wody. Sprawili w ramach warsztatów pompę o dużej wydajności pobierając wodę z wysokiego nabrzeża.
   Celem ćwiczeń było realne sprawdzenie możliwości pobierania wody do celów gaśniczych z rzeki Odry z uwzględnieniem różnego ukształtowania nabrzeża. Ważnym elementem ćwiczeń było sprawdzenie rzeczywistych parametrów taktycznych różnego rodzaju sprzętu do pobierania wody (tj. autopomp i motopomp), przy konieczności sprostania wysokości zasysania w granicach 7 metrów. Określona przez producenta teoretyczna wysokość ssania poszczególnych pomp pokryła się z ich realnymi możliwościami. Na wszystkich stanowiskach warsztatów skutecznie zassano wodę z rzeki przypisanym do nich sprzętem.
   W części ćwiczeń poświęconej przeprowadzeniu działań ratowniczo – gaśniczych w celu ugaszenia elewatora wypełnionego biomasą ważną rolę odegrał element współpracy ze służbą ratowniczą i kierownictwem Elektrociepłowni. Kierujący Działaniami Ratowniczymi zrealizował zamiar taktyczny wykorzystując infrastrukturę zakładu w postaci sieci hydrantowej oraz stanowiska wodnego do pobierania wody. Zrealizowano w ten sposób sprawdzenie wewnętrznych procedur ratowniczych zakładu. Realizacja elementu współpracy ze służbami zakładowymi podczas ćwiczeń należy ocenić bardzo wysoko. Współpraca z kierownictwem Elektrociepłowni w zakresie przygotowania ćwiczeń przebiegała bez zarzutu.

Informację opracował: sekc. Kamil Bokwa


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław