Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


25 marca 2014 r.


Ćwiczenia zastępów z JRG 1 i JRG 3 na terenie zakładu DeLaval Operations

   W dnach 17,18 i 19 marca 2014 r. na terenie zakładu DeLaval Operations Sp. Z o.o. przy ul. Robotniczej 72 we Wrocławiu odbyły się wspólne ćwiczenia zastępów z JRG 1 oraz z JRG 3 Wrocław .    Ćwiczenia zorganizowano, w celu doskonalenia procedury współpracy Państwowej Straży Pożarnej z właścicielami obiektu na wypadek wystąpienia wycieków substancji niebezpiecznej oraz doskonalenia technik ratunkowych oraz obsługi sprzętu specjalistycznego prze strażaków.    Podczas ćwiczeń założono, iż na skutek awarii zaworu autocysterny doszło do niekontrolowanego wycieku medium niebezpiecznego. Pracownicy po ocenie sytuacji powiadomili Państwową Straż Pożarna o zdarzeniu, ewakuowali się w miejsce bezpieczne. Dwie osoby nie dostosowały się do poleceń, pozostały w obiekcie, na skutek oddziaływania substancji niebezpiecznej ulegli wypadkowi – stracili przytomność. Ratownicy Państwowej Straży Pożarnej z JRG 1 i JRG 3 mieli okazje aby doskonalić dekontaminacje wstępna, sposoby udzielania pomocy medycznej w ramach KPP poszkodowanym po zatruciu i ekspozycji na materiał niebezpieczny (żrący i trujący), uszczelnianie wycieków z autocysterny itp. Ćwiczenia zakończyły się omówieniem specyfiki zakładu DeLaval.

Informację opracował: st. kpt. Janusz Majtyka


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław